Αρχική

Προσθετική & Αισθητική Οδοντιατρική

Στόχος του Ιατρείου είναι η θεραπεία του ασθενούς με τον καλύτερο και συντηρητικότερο τρόπο, έτσι ώστε ο ασθενής να διασώσει όσα περισσότερα δόντια μπορεί. Ο ιατρός διατηρεί προσωπική σχέση με τον ασθενή, δουλεύοντας μόνος του όλα τα στάδια της προσθετικής θεραπείας, από την αρχή μέχρι το τέλος, επιτυγχάνοντας έτσι άριστη σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή και έλεγχο της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Προσθετική οδοντιατρική

Η προσθετική σαν όρος είναι το τμήμα της κλινικής οδοντιατρικής το οποίο ασχολείται με την λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του στόματος.

Αισθητική οδοντιατρική

Αισθητική οδοντιατρική ονομάζεται ο κλάδος της οδοντιατρικής επιστήμης που ασχολείται με παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την βελτίωση της εμφάνισης των δοντιών […]

Βιογραφικό

Γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1967 στην Αθήνα. Αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο της Ελληνικής Παιδείας και το 1985 εισήχθη στην Οδοντιατρική Σχολή […]